اعتراف - فصل1 قسمت 1

Confession

61 دقیقه
5 / 10
IMDb

8.1 / 10

"در سریال اعتراف چوی دو هیون ، دوران کودکیش را به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان گذرانده است. بعد از اینکه او به طور معجزه آسایی از عمل پیوند قلب جان سالم به در می برد، پدرش متهم به قتل می شود و حکم اعدام به او داده می شود. او برای اثبات بی گناهی و پاک کردن اتهامات وارده به پدرش،شروع به تحقیق درمورد پرونده می کند و...."

"در سریال اعتراف چوی دو هیون ، دوران کودکیش را به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان گذرانده است. بعد از اینکه او به طور معجزه آسایی از عمل پیوند قلب جان سالم به در می برد، پدرش متهم به قتل می شود و حکم اعدام به او داده می شود. او برای اثبات بی گناهی و پاک کردن اتهامات وارده به پدرش،شروع به تحقیق درمورد پرونده می کند و...."

66464
66465
66466
66467
66468
66469
66470
66471