21 سال: کوئنتین تارانتینو

21 Years: Quentin Tarantino

97 دقیقه
5 / 10
IMDb

7.3 / 10

مستندی است که، بیست و یک سال فعالیت حرفه‌ای کوئنتین تارانتینو کارگردان سرشناس آمریکایی را مورد بررسی قرار می‌دهد و مصاحبه‌های انجام‌ شده با بازیگران و دست‌اندرکاران فیلم‌های او را به تصویر می‌کشد و…

مستندی است که، بیست و یک سال فعالیت حرفه‌ای کوئنتین تارانتینو کارگردان سرشناس آمریکایی را مورد بررسی قرار می‌دهد و مصاحبه‌های انجام‌ شده با بازیگران و دست‌اندرکاران فیلم‌های او را به تصویر می‌کشد و…

68509
68510
68511
68512
68513
68514
68515
68516