همه چیز حقیقت دارد

All Is True

97 دقیقه
5 / 10
IMDb

6.2 / 10

اکنون سال 1613 است و همه شکسپیر را به عنوان بزرگترین نویسنده دوران خودش می شناسند. تا اینکه تئاتر بلند آوازه یعنی تئاتر گلوب که محل اجرای نمایش نامه های شکسپیر بود، در آتش می سوزد. شکسپیر بعد از این اتفاق با ناراحتی های زیاد به استراتفورد باز می گردد؛ جایی که باید با مشکلات قدیمی و خانواده ای بی دقت روبرو شود. او که اکنون از مرگ تنها پسرش به شدت رنج می برد، تلاش می کند که رابطه شکسته اش با همسر و دخترانش را بهتر کند. به همین خاطر، او مجبور می شود که شکست های خود به عنوان یک پدر و به عنوان یک همسر را مورد بررسی قرار دهد…

اکنون سال 1613 است و همه شکسپیر را به عنوان بزرگترین نویسنده دوران خودش می شناسند. تا اینکه تئاتر بلند آوازه یعنی تئاتر گلوب که محل اجرای نمایش نامه های شکسپیر بود، در آتش می سوزد. شکسپیر بعد از این اتفاق با ناراحتی های زیاد به استراتفورد باز می گردد؛ جایی که باید با مشکلات قدیمی و خانواده ای بی دقت روبرو شود. او که اکنون از مرگ تنها پسرش به شدت رنج می برد، تلاش می کند که رابطه شکسته اش با همسر و دخترانش را بهتر کند. به همین خاطر، او مجبور می شود که شکست های خود به عنوان یک پدر و به عنوان یک همسر را مورد بررسی قرار دهد…

68885
68886
68887
68888
68889
68890
68891
68892