کارخانه آمریکایی

American Factory

101 دقیقه
5 / 10
IMDb

7.4 / 10

در شهر اوهایو در دوره‌ی پساصنعتی (اواخر قرن ۲۰) یک میلیونر چینی یک کارخانه‌ی جدید در باقی مانده‌ی محل رهاشده‌ی کارخانه‌ی جنرال موتور می‌زند و دو هزار کارگر آمریکایی را استخدام می‌کند. روزهای اولیه‌ی امید و خوش بینی با عقب نشینی خراب می شود در حالی که تکنولوژی پیشرفته ی چین با کارگران آمریکایی برخورد می کند.

در شهر اوهایو در دوره‌ی پساصنعتی (اواخر قرن ۲۰) یک میلیونر چینی یک کارخانه‌ی جدید در باقی مانده‌ی محل رهاشده‌ی کارخانه‌ی جنرال موتور می‌زند و دو هزار کارگر آمریکایی را استخدام می‌کند. روزهای اولیه‌ی امید و خوش بینی با عقب نشینی خراب می شود در حالی که تکنولوژی پیشرفته ی چین با کارگران آمریکایی برخورد می کند.

68901
68902
68903
68904
68905
68906
68907
68908