به من بگو کی هستم

Tell Me Who I Am

86 دقیقه
5 / 10
IMDb

7.6 / 10

به من بگو کی هستم یک فیلم مستند ساخته شده در سال 2019 می باشد که توسط اد پرکینز، فیلم ساز انگلیس کارگردانی و تهیه شده است. تمرکز این فیلم بر روی برادران دوقلوی الکس و مارکوس لوئیس است. الکس در سن 18 سالگی حافظه خود را در یک تصادف موتور سیکلت از دست داد و برادر دوقلویش به او کمک کرد تا خاطرات گمشده کودکی خود را از نو بسازد. با این حال ، مارکوس فراموش می کند که توسط مادرشان مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند و همچنین تا 14 سالگی توسط دوستان خود در یک شبکه مورد آزار قرار گرفته اند.

به من بگو کی هستم یک فیلم مستند ساخته شده در سال 2019 می باشد که توسط اد پرکینز، فیلم ساز انگلیس کارگردانی و تهیه شده است. تمرکز این فیلم بر روی برادران دوقلوی الکس و مارکوس لوئیس است. الکس در سن 18 سالگی حافظه خود را در یک تصادف موتور سیکلت از دست داد و برادر دوقلویش به او کمک کرد تا خاطرات گمشده کودکی خود را از نو بسازد. با این حال ، مارکوس فراموش می کند که توسط مادرشان مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند و همچنین تا 14 سالگی توسط دوستان خود در یک شبکه مورد آزار قرار گرفته اند.