دختر طبقه سوم

Girl on the Third Floor

86 دقیقه
5 / 10
IMDb

4.6 / 10

داستان فیلم درباره مردیست که با افزایش تعدا اعضا خانواده قصد دارد خانه ای بزرگتر را آماده کند اما باید این موضوع رو بفهمد که خانه برنامه های خودش رو دارد و…

داستان فیلم درباره مردیست که با افزایش تعدا اعضا خانواده قصد دارد خانه ای بزرگتر را آماده کند اما باید این موضوع رو بفهمد که خانه برنامه های خودش رو دارد و…

عناوین مشابه