ویروس

Virus

148 دقیقه
5 / 10
IMDb

8.1 / 10

این فیلم روایتگر داستان ویروس نپا در کرالا است، جایی که این ویروس مرگبار در حال پخش شدن است و چند شخصیت شجاع باعث توقف این بیماری واگیردار می شوند و…

این فیلم روایتگر داستان ویروس نپا در کرالا است، جایی که این ویروس مرگبار در حال پخش شدن است و چند شخصیت شجاع باعث توقف این بیماری واگیردار می شوند و…