برامس: پسر 2

Brahms: The Boy II

85 دقیقه
5 / 10
IMDb

4.5 / 10

خانواده ای به یک عمارت واقع در ناحیه‌ای ییلاقی نقل مکان می‌کنند. پسر خردسالشان، عروسکی به نام برامس را پیدا می‌کند و خیلی زود با این عروسک مرموز، رابطه‌ دوستانه برقرار می‌کند و…

خانواده ای به یک عمارت واقع در ناحیه‌ای ییلاقی نقل مکان می‌کنند. پسر خردسالشان، عروسکی به نام برامس را پیدا می‌کند و خیلی زود با این عروسک مرموز، رابطه‌ دوستانه برقرار می‌کند و…

عناوین مشابه