مقاومت

Resistance

116 دقیقه
5 / 10
IMDb

5.9 / 10

این فیلم ۲۷ مارس ۲۰۲۰ در ایالات متحده آمریکا منتشر شد و درباره تلاش هنرمندی بنام مارسل مارسو برای نجات کودکان یتیم یهودی از فرانسه در دوران اشغال آلمان نازی است.

این فیلم ۲۷ مارس ۲۰۲۰ در ایالات متحده آمریکا منتشر شد و درباره تلاش هنرمندی بنام مارسل مارسو برای نجات کودکان یتیم یهودی از فرانسه در دوران اشغال آلمان نازی است.