زیر آب

Underwater

87 دقیقه
5 / 10
IMDb

5.8 / 10

این فیلم داستان گروهی از محققان زیردریایی است که بعد از یک زمین لرزه مهیب تاسیسات دریایی شان از بین می رود و جانشان در خطر قرار می گیرد و برای همین مجبور می‌شوند تا راهی یک سفر دریایی خطرناک شوند و…

این فیلم داستان گروهی از محققان زیردریایی است که بعد از یک زمین لرزه مهیب تاسیسات دریایی شان از بین می رود و جانشان در خطر قرار می گیرد و برای همین مجبور می‌شوند تا راهی یک سفر دریایی خطرناک شوند و…