خلافت - فصل1 قسمت 1

Caliphate

44 دقیقه
5 / 10
IMDb

8.2 / 10

یک حمله ی قریب الوقوع تروریستی در سوئد، سرنوشت پنج زن جوان را به یکدیگر گره می زند.

یک حمله ی قریب الوقوع تروریستی در سوئد، سرنوشت پنج زن جوان را به یکدیگر گره می زند.