فقط

Only

85 دقیقه
5 / 10
IMDb

4.9 / 10

بعد از انتشار ویروسی عجیب و ناشناخته ایی در جهان که فقط به زنان آسیب می رساند، زوج جوانی تلاش می کنند در آپارتمان استریل شده مخفی شوند و برای نجات جانشان مبارزه کنند و...

بعد از انتشار ویروسی عجیب و ناشناخته ایی در جهان که فقط به زنان آسیب می رساند، زوج جوانی تلاش می کنند در آپارتمان استریل شده مخفی شوند و برای نجات جانشان مبارزه کنند و...