عشق سال های وبا

Love in the Time of Cholera

105 دقیقه
5 / 10
IMDb

6.4 / 10

داستان مردی است که عاشق دختر زیبا و جوانی می شود اما آن دختر خواستگاری پولدار تر دارد.

داستان مردی است که عاشق دختر زیبا و جوانی می شود اما آن دختر خواستگاری پولدار تر دارد.