پس مانده ها

پس مانده ها

The Leftovers

IMDb

8.3 / 10

سه سال بعد از ناپدید شدن 2 درصد جمعیت زمین ، یک گروه از مردم نیویورک تلاش میکنند به زندگیشان ادامه دهند درحالی که سعی دارند با تراژدی های عجیب اتفاقات رخ داده مقابله کنند...

پس مانده ها - فصل 1 10 قسمت