چارلی کامتارتو

چارلی کامتارتو

Charlie Comparetto

کارگردان
تهیه کننده
نویسنده

چارلی کامتارتو: تولید کننده | نویسنده | مدیر تولید آمریکایی از فیلمهای او می توان "شبحی در قبرستان" را نام برد.

نتایج جستجو: " چارلی کامتارتو "