ترور جی بلنک

ترور جی بلنک

Trevor J. Blank

بازیگر

ترور جی بلنک استاد دانشیار ارتباطات و مطالعات بین رشته ای در دانشگاه ایالتی نیویورک در پوتسدام است. او نویسنده کتاب The Last Laugh: Humor folk، فرهنگ مشهور و فجایع با وساطت در عصر دیجیتال و همكاری افسانه های مریلند: Folklore از ایالت Old Line است.

نتایج جستجو: " ترور جی بلنک "