کازوو ایشیگورو

کازوو ایشیگورو

Kazuo Ishiguro

نویسنده

کازوو ایشیگورو یک رمان نویس ، فیلمنامه نویس و داستان نویس انگلیسی است. وی در ناگازاکی ژاپن متولد شد و در سال 1960 هنگامی که پنج سال داشت به انگلستان نقل مکان کرد.

نتایج جستجو: " کازوو ایشیگورو "