چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم - دنیای مخفی

How to Train Your Dragon - The Hidden World

IMDb

7.6 / 10

میانگین امتیاز: 5

" هنگامی که هیکاپ متوجه می‌شود که بی‌دندان تنها اژدهای گونه‌ی نایت فیوری نیست ، باید تمام تلاش خود را برای یافتن زیستگاه مخفی اژدهایان به کار گیرد ، پیش از آنکه مزدوری ستمگر به نام گریمل آنجا را پیدا کند و"

movie_filter عناوین مشابه