تاریخچه جام جهانی فوتبال از 1930 تا 1998 - فصل1 قسمت 1

Fifa WorldCup V1

88 دقیقه
5 / 10
IMDb

1 / 10

در این سری مستند با نریشن عادل فردوسی پور شما با تاریخ جام جهانی فوتبال و جزییات و حوادث مهم آن آشنا خواهید شد و گزیده از بهترین و مهمترین مسابقات را هم خواهید دید...

در این سری مستند با نریشن عادل فردوسی پور شما با تاریخ جام جهانی فوتبال و جزییات و حوادث مهم آن آشنا خواهید شد و گزیده از بهترین و مهمترین مسابقات را هم خواهید دید...

17569
17570
17571
17572
17573
17574
17575
17576