تاریخچه جام جهانی فوتبال از 1930 تا 1998 - فصل1 قسمت 4

Fifa WorldCup V4

140 دقیقه
5 / 10
IMDb

1 / 10

در این سری مستند با نریشن عادل فردوسی پور شما با تاریخ جام جهانی فوتبال و جزییات و حوادث مهم آن آشنا خواهید شد و گزیده از بهترین و مهمترین مسابقات را هم خواهید دید...

بازدید : 499

بازدید : 499

در این سری مستند با نریشن عادل فردوسی پور شما با تاریخ جام جهانی فوتبال و جزییات و حوادث مهم آن آشنا خواهید شد و گزیده از بهترین و مهمترین مسابقات را هم خواهید دید...

17593
17594
17595
17596
17597
17598
17599
17600