آرتور شاه

king Arthur

112 دقیقه
5 / 10
IMDb

6.3 / 10

آرتور شوالیه دلاور و مسیحی، در حالی که انگلستان در شورش و بی قانونی غرق شده، بر سر دو راهی می ماند. از یک سو مایل است به رم سفر کند و در راه مذهب و ایمانش خدمت کند و از سوی دیگر، شرایط به گونه ایست که سرزمینی که در آن متولد شده، به حضورش نیاز دارد.

بازدید : 583

بازدید : 583

آرتور شوالیه دلاور و مسیحی، در حالی که انگلستان در شورش و بی قانونی غرق شده، بر سر دو راهی می ماند. از یک سو مایل است به رم سفر کند و در راه مذهب و ایمانش خدمت کند و از سوی دیگر، شرایط به گونه ایست که سرزمینی که در آن متولد شده، به حضورش نیاز دارد.

19049
19050
19051
19052
19053
19054
19055
19056