پل - فصل1 قسمت 1

The Bridge

55 دقیقه
5 / 10
IMDb

8.7 / 10

وقتی یک جسد در پل بین دانمارک و سوئد پیدا میشود. یک پلیس دانمارکی مارتین روهده و یک کاراگاه سوئدی مامور میشوند تا با همکاری هم قاتل را پیدا کنند...

وقتی یک جسد در پل بین دانمارک و سوئد پیدا میشود. یک پلیس دانمارکی مارتین روهده و یک کاراگاه سوئدی مامور میشوند تا با همکاری هم قاتل را پیدا کنند...

44129
44130
44131
44132
44133
44134
44135
44136

عناوین مشابه