برادچرچ - فصل1 قسمت 1

Broadchurch

45 دقیقه
5 / 10
IMDb

8.3 / 10

"کارآگاه میلر از تعطیلات باز می گردد و با ارتقا یک بازرس به نام آلک هاردی روبرو می شود،همچنین متوجه می شود پسر دوست نزدیک او ظاهرا خودکشی کرده است و…"

"کارآگاه میلر از تعطیلات باز می گردد و با ارتقا یک بازرس به نام آلک هاردی روبرو می شود،همچنین متوجه می شود پسر دوست نزدیک او ظاهرا خودکشی کرده است و…"

46949
46950
46951
46952
46953
46954
46955
46956

عناوین مشابه