دکتر هاوس - فصل1 قسمت 1

House M.D.

42 دقیقه
5 / 10
IMDb

8.7 / 10

یک دکتر نابغه ی ضد اجتماع و معلول که تخصص در کشف بیماری ها دارد.به کمک تیمش هر کاری را برای کشف پیچیدگی های مریضی که بیمارانش به آن مبتلا هستند انجام می دهد و ....

یک دکتر نابغه ی ضد اجتماع و معلول که تخصص در کشف بیماری ها دارد.به کمک تیمش هر کاری را برای کشف پیچیدگی های مریضی که بیمارانش به آن مبتلا هستند انجام می دهد و ....

47349
47350
47351
47352
47353
47354
47355
47356

عناوین مشابه