دکتر هاوس - فصل6 قسمت 9

House M.D.

42 دقیقه
5 / 10
IMDb

8.7 / 10

یک دکتر نابغه ی ضد اجتماع و معلول که تخصص در کشف بیماری ها دارد.به کمک تیمش هر کاری را برای کشف پیچیدگی های مریضی که بیمارانش به آن مبتلا هستند انجام می دهد و ....

بازدید : 64

بازدید : 64

یک دکتر نابغه ی ضد اجتماع و معلول که تخصص در کشف بیماری ها دارد.به کمک تیمش هر کاری را برای کشف پیچیدگی های مریضی که بیمارانش به آن مبتلا هستند انجام می دهد و ....

48300
48301
48302
48303
48304
48305
48306
48307

عناوین مشابه