توکیوغول - فصل3 قسمت 9

Tokyo Ghoul

24 دقیقه
5 / 10
IMDb

8 / 10

پس از دیدن یک عکس از حاییز، تسوکیاما بازمی گردد تا با او رقابت کند. کجیما یک ویدیو تکان دهنده را در وب سایت سی سی جی منتشر می کند و...

بازدید : 209

بازدید : 209

پس از دیدن یک عکس از حاییز، تسوکیاما بازمی گردد تا با او رقابت کند. کجیما یک ویدیو تکان دهنده را در وب سایت سی سی جی منتشر می کند و...

52476
52477
52478
52479
52480
52481
52482
52483