درون لوین دیویس

Inside Llewyn Davis

102 دقیقه
5 / 10
IMDb

7.5 / 10

فیلم داستان یک هفته از زندگی لوین دیویس، نوازنده خوش ذوقی را روایت میکند که درگیر مشکلات فراوانی برای وارد شدن به صنعت موسیقی است و ...

فیلم داستان یک هفته از زندگی لوین دیویس، نوازنده خوش ذوقی را روایت میکند که درگیر مشکلات فراوانی برای وارد شدن به صنعت موسیقی است و ...

52805
52806
52807
52808
52809
52810
52811
52812