بسکتبال عزیز

Dear Basketball

5 دقیقه
5 / 10
IMDb

7 / 10

داستان انیمیت شده ای از شعر "بسکتبال عزیز" سروده کوبی برایانت، بسکتبالیست بازنشسته آمریکایی.

بازدید : 219

بازدید : 219

داستان انیمیت شده ای از شعر "بسکتبال عزیز" سروده کوبی برایانت، بسکتبالیست بازنشسته آمریکایی.

53919
53920
53921
53922
53923
53924
53925
53926