بسکتبال عزیز

Dear Basketball

5 دقیقه
5 / 10
IMDb

7 / 10

داستان انیمیت شده ای از شعر "بسکتبال عزیز" سروده کوبی برایانت، بسکتبالیست بازنشسته آمریکایی.

داستان انیمیت شده ای از شعر "بسکتبال عزیز" سروده کوبی برایانت، بسکتبالیست بازنشسته آمریکایی.

53919
53920
53921
53922
53923
53924
53925
53926