اعتراف - فصل1 قسمت 9

Confession

54 دقیقه
5 / 10
IMDb

8.1 / 10

"در سریال اعتراف چوی دو هیون ، دوران کودکیش را به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان گذرانده است. بعد از اینکه او به طور معجزه آسایی از عمل پیوند قلب جان سالم به در می برد، پدرش متهم به قتل می شود و حکم اعدام به او داده می شود. او برای اثبات بی گناهی و پاک کردن اتهامات وارده به پدرش،شروع به تحقیق درمورد پرونده می کند و...."

"در سریال اعتراف چوی دو هیون ، دوران کودکیش را به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان گذرانده است. بعد از اینکه او به طور معجزه آسایی از عمل پیوند قلب جان سالم به در می برد، پدرش متهم به قتل می شود و حکم اعدام به او داده می شود. او برای اثبات بی گناهی و پاک کردن اتهامات وارده به پدرش،شروع به تحقیق درمورد پرونده می کند و...."

66528
66529
66530
66531
66532
66533
66534
66535