بالاتر از سایه ها

Above the Shadows

102 دقیقه
5 / 10
IMDb

5.8 / 10

هالی که بر اثر اتفاقی عجیب برای همیشه نامرئی شده است، تنها یک شانس برای بازگشت دوباره دارد و آن کمک به یک ورشکار هنرهای رزمی ترکیبی به نام شین است که دوباره به شکوه و شهرت خود برگردد و…

هالی که بر اثر اتفاقی عجیب برای همیشه نامرئی شده است، تنها یک شانس برای بازگشت دوباره دارد و آن کمک به یک ورشکار هنرهای رزمی ترکیبی به نام شین است که دوباره به شکوه و شهرت خود برگردد و…