وقتی اونا ما رو دیدن - فصل1 قسمت 1

When They See Us

64 دقیقه
5 / 10
IMDb

9 / 10

پنج نوجوان از هارلم وقتی که به دروغ متهم به حمله وحشیانه در پارک مرکزی هستند ، در کابوس گرفتار می شوند. براساس داستان واقعی.

پنج نوجوان از هارلم وقتی که به دروغ متهم به حمله وحشیانه در پارک مرکزی هستند ، در کابوس گرفتار می شوند. براساس داستان واقعی.