15 دقیقه از جنگ

15 Minutes of War

98 دقیقه
5 / 10
IMDb

6.3 / 10

داستان این فیلم در دهه ی هفتاد میلادی و در کشور جیبوتی روایت می شود. هنگامی که در مرز سومالی یک اتوبوس مدرسه گروگان گرفته می شود اتفاقات غیر منتظره ای رخ می دهد و کسانی برای نجات این اتوبوس به منطقه اعزام می شوند.

داستان این فیلم در دهه ی هفتاد میلادی و در کشور جیبوتی روایت می شود. هنگامی که در مرز سومالی یک اتوبوس مدرسه گروگان گرفته می شود اتفاقات غیر منتظره ای رخ می دهد و کسانی برای نجات این اتوبوس به منطقه اعزام می شوند.

68485
68486
68487
68488
68489
68490
68491
68492