کارخانه آمریکایی

American Factory

101 دقیقه
5 / 10
IMDb

7.4 / 10

در شهر اوهایو در دوره‌ی پساصنعتی (اواخر قرن ۲۰) یک میلیونر چینی یک کارخانه‌ی جدید در باقی مانده‌ی محل رهاشده‌ی کارخانه‌ی جنرال موتور می‌زند و دو هزار کارگر آمریکایی را استخدام می‌کند. روزهای اولیه‌ی امید و خوش بینی با عقب نشینی خراب می شود در حالی که تکنولوژی پیشرفته ی چین با کارگران آمریکایی برخورد می کند.

بازدید : 114

بازدید : 114

در شهر اوهایو در دوره‌ی پساصنعتی (اواخر قرن ۲۰) یک میلیونر چینی یک کارخانه‌ی جدید در باقی مانده‌ی محل رهاشده‌ی کارخانه‌ی جنرال موتور می‌زند و دو هزار کارگر آمریکایی را استخدام می‌کند. روزهای اولیه‌ی امید و خوش بینی با عقب نشینی خراب می شود در حالی که تکنولوژی پیشرفته ی چین با کارگران آمریکایی برخورد می کند.

68901
68902
68903
68904
68905
68906
68907
68908