کاترین کبیر - فصل1 قسمت 1

Catherine the Great

44 دقیقه
5 / 10
IMDb

6.1 / 10

داستان کاترین قدرتمندترین و جاه طلب ترین همسر تزار روس که بر قلمروی بزرگ حکمرانی میکرده است.

داستان کاترین قدرتمندترین و جاه طلب ترین همسر تزار روس که بر قلمروی بزرگ حکمرانی میکرده است.