هک بزرگ

The Great Hack

107 دقیقه
5 / 10
IMDb

7 / 10

مستند مهیج و دیدنی هک بزرگ درباره رسوایی بزرگ کمبریج آنالیتیکا است و از جهات مختلف به بررسی و ارزیابی آن رسوایی می پردا زد و…

مستند مهیج و دیدنی هک بزرگ درباره رسوایی بزرگ کمبریج آنالیتیکا است و از جهات مختلف به بررسی و ارزیابی آن رسوایی می پردا زد و…