آخرین چیزی که او می خواست

The Last Thing He Wanted

109 دقیقه
5 / 10
IMDb

4.2 / 10

فیلم آخرین چیزی که او میخواست داستان یک روزنامه‌نگار روزنامه واشنگتن پست را روایت می‌کند که به طور غیر منتظره‌ای وارد دنیای خطرناک خرید و فروش اسلحه می‌شود…

فیلم آخرین چیزی که او میخواست داستان یک روزنامه‌نگار روزنامه واشنگتن پست را روایت می‌کند که به طور غیر منتظره‌ای وارد دنیای خطرناک خرید و فروش اسلحه می‌شود…

عناوین مشابه