گو هه ریونگ مورخ تازه کار - فصل1 قسمت 10

Rookie Historian Goo Hae

63 دقیقه
5 / 10
IMDb

8.1 / 10

در این سریال ، گو هه ریونگ مورخ گوهه در مسیر موفقیت خود با مشکلات بسیاری همراه می شود که ایی ریم همیشه در کنار او قرار گرفته و سعی دارد او را در این مسیر همراهی کند و مدام به حمایت از او در مقابل دیگران می پردازد...

در این سریال ، گو هه ریونگ مورخ گوهه در مسیر موفقیت خود با مشکلات بسیاری همراه می شود که ایی ریم همیشه در کنار او قرار گرفته و سعی دارد او را در این مسیر همراهی کند و مدام به حمایت از او در مقابل دیگران می پردازد...