راگناروک - فصل1 قسمت 6

Ragnarok

39 دقیقه
5 / 10
IMDb

7.5 / 10

راگناروک داستان یک شهر کوچک نروژی زمستان های گرم و بارندگی های شدیدی را تجربه می کند. به نظر می رسد که این شهر به سمت رگناروک پیش می رود مگر این که کسی در زمان مشخصی مداخله کند.

بازدید : 171

بازدید : 171

راگناروک داستان یک شهر کوچک نروژی زمستان های گرم و بارندگی های شدیدی را تجربه می کند. به نظر می رسد که این شهر به سمت رگناروک پیش می رود مگر این که کسی در زمان مشخصی مداخله کند.

69292
69293
69294
69295
69296
69297
69298
69299