دکتر جان - فصل1 قسمت 1

Doctor John

60 دقیقه
5 / 10
IMDb

8.3 / 10

سریال دکتر جان در مورد یک متخصص بی هوشی و اتفاقاتی است که برایش می افتد، او که به طرز شگفت انگیزی باهوش و سریع است و به دلیل اینکه خیلی سریع می تواند دلیل بیماری و درد افراد را بفهمد به او لقب هایی هم داده اند که یکی از اون ها دکتر ده ثانیه ای است، این دکتر ماهر به سبب مهارتش خود را از دیگران بالاتر و برتر می داند و همین کار او باعث شده که خیلی به دل ننشیند و همه او را یک فرد متکبر می دانند.

سریال دکتر جان در مورد یک متخصص بی هوشی و اتفاقاتی است که برایش می افتد، او که به طرز شگفت انگیزی باهوش و سریع است و به دلیل اینکه خیلی سریع می تواند دلیل بیماری و درد افراد را بفهمد به او لقب هایی هم داده اند که یکی از اون ها دکتر ده ثانیه ای است، این دکتر ماهر به سبب مهارتش خود را از دیگران بالاتر و برتر می داند و همین کار او باعث شده که خیلی به دل ننشیند و همه او را یک فرد متکبر می دانند.