اژدها دل : انتقام

Dragonheart Vengeance

95 دقیقه
5 / 10
IMDb

5.1 / 10

در فیلم انتقام اژدها لوکاس، کشاورز جوانی که خانواده اش توسط مهاجمان وحشی در حومه شهر کشته می شوند، تلاشی حماسی برای انتقام را آغاز می کند، با تشکیل یک گروه سه نفره، با یک اژدهای باشکوه، و یک مزدور شمشیرباز ستیزه جو ...

در فیلم انتقام اژدها لوکاس، کشاورز جوانی که خانواده اش توسط مهاجمان وحشی در حومه شهر کشته می شوند، تلاشی حماسی برای انتقام را آغاز می کند، با تشکیل یک گروه سه نفره، با یک اژدهای باشکوه، و یک مزدور شمشیرباز ستیزه جو ...

عناوین مشابه