جنگ رولینگ تندر: یک داستان باب دیلنی از مارتین اسکورسیزی

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese

124 دقیقه
5 / 10
IMDb

7.7 / 10

مستندی درباره باب دیلان موسیقدان و خواننده مشهور آمریکایی که چهره موسیقی سنتی آمریکا را از سال 1975 به بعد تغییر داد. این مستند بخش هایی از کنسرت مشهور “رولینگ تندر” را نمایش می دهد و به بررسی تغییرات حاصل از حضور باب دیلان در موسیقی آمریکا می پردازد.

مستندی درباره باب دیلان موسیقدان و خواننده مشهور آمریکایی که چهره موسیقی سنتی آمریکا را از سال 1975 به بعد تغییر داد. این مستند بخش هایی از کنسرت مشهور “رولینگ تندر” را نمایش می دهد و به بررسی تغییرات حاصل از حضور باب دیلان در موسیقی آمریکا می پردازد.