به من بگو کی هستم

Tell Me Who I Am

86 دقیقه
5 / 10
IMDb

7.6 / 10

به من بگو کی هستم یک فیلم مستند ساخته شده در سال 2019 می باشد که توسط اد پرکینز، فیلم ساز انگلیس کارگردانی و تهیه شده است. تمرکز این فیلم بر روی برادران دوقلوی الکس و مارکوس لوئیس است. الکس در سن 18 سالگی حافظه خود را در یک تصادف موتور سیکلت از دست داد و برادر دوقلویش به او کمک کرد تا خاطرات گمشده کودکی خود را از نو بسازد. با این حال ، مارکوس فراموش می کند که توسط مادرشان مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند و همچنین تا 14 سالگی توسط دوستان خود در یک شبکه مورد آزار قرار گرفته اند.

بازدید : 11

بازدید : 11

به من بگو کی هستم یک فیلم مستند ساخته شده در سال 2019 می باشد که توسط اد پرکینز، فیلم ساز انگلیس کارگردانی و تهیه شده است. تمرکز این فیلم بر روی برادران دوقلوی الکس و مارکوس لوئیس است. الکس در سن 18 سالگی حافظه خود را در یک تصادف موتور سیکلت از دست داد و برادر دوقلویش به او کمک کرد تا خاطرات گمشده کودکی خود را از نو بسازد. با این حال ، مارکوس فراموش می کند که توسط مادرشان مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند و همچنین تا 14 سالگی توسط دوستان خود در یک شبکه مورد آزار قرار گرفته اند.