نور زندگی من

Light of My Life

119 دقیقه
5 / 10
IMDb

6.6 / 10

یک دهه بعد از اینکه یک بیماری همه گیر تقریبا نیمی از مردم دنیا را از بین می برد ، یک پدر در تلاش است تا به هر قیمتی که شده از فرزندش مراقبت کند. به همین دلیل به همراه فرزندش به جاهای مختلفی سفر می کنند تا مکانی برای زندگی پیدا کنند و…

بازدید : 1092

بازدید : 1092

یک دهه بعد از اینکه یک بیماری همه گیر تقریبا نیمی از مردم دنیا را از بین می برد ، یک پدر در تلاش است تا به هر قیمتی که شده از فرزندش مراقبت کند. به همین دلیل به همراه فرزندش به جاهای مختلفی سفر می کنند تا مکانی برای زندگی پیدا کنند و…

عناوین مشابه