همه گیری جهانی: چگونه از شیوع جلوگیری کنیم؟ - فصل1 قسمت 1

Pandemic: How to Prevent an Outbreak

53 دقیقه
5 / 10
IMDb

6.3 / 10

"همه گیری جهانی: چگونه از شیوع جلوگیری کنیم؟" یک سریال مستند ساخت نتفلیکس می باشد که به بررسی چگونگی شیوع بیماری های همه گیر ،جلوگیری از انتقال آن ها و چگونه متوقف کردن آنها می پردازد. از واکسن های مهندسی شده توسط دانشمندان گرفته تا پیدا کردن منشاء بیماری های همه گیر توسط ویروس شناسان مورد بررسی قرار می گیرند. تمرکز این مجموعه مستند، بر پزشکان و دانشمندان مختلفی است که در حال کار برای معالجه و نجات بیماران و همچنین جلوگیری از شیوع بیماری های دیگر هستند. ما در این مستند با آنفولانزا و نحوه مبارزه با آن و همچنین نحوه ساخته شدن واکسن آنفولانزا آشنا می شویم.

"همه گیری جهانی: چگونه از شیوع جلوگیری کنیم؟" یک سریال مستند ساخت نتفلیکس می باشد که به بررسی چگونگی شیوع بیماری های همه گیر ،جلوگیری از انتقال آن ها و چگونه متوقف کردن آنها می پردازد. از واکسن های مهندسی شده توسط دانشمندان گرفته تا پیدا کردن منشاء بیماری های همه گیر توسط ویروس شناسان مورد بررسی قرار می گیرند. تمرکز این مجموعه مستند، بر پزشکان و دانشمندان مختلفی است که در حال کار برای معالجه و نجات بیماران و همچنین جلوگیری از شیوع بیماری های دیگر هستند. ما در این مستند با آنفولانزا و نحوه مبارزه با آن و همچنین نحوه ساخته شدن واکسن آنفولانزا آشنا می شویم.