دختر طبقه سوم

Girl on the Third Floor

86 دقیقه
5 / 10
IMDb

4.6 / 10

داستان فیلم درباره مردیست که با افزایش تعدا اعضا خانواده قصد دارد خانه ای بزرگتر را آماده کند اما باید این موضوع رو بفهمد که خانه برنامه های خودش رو دارد و…

بازدید : 100

بازدید : 100

داستان فیلم درباره مردیست که با افزایش تعدا اعضا خانواده قصد دارد خانه ای بزرگتر را آماده کند اما باید این موضوع رو بفهمد که خانه برنامه های خودش رو دارد و…

عناوین مشابه