در میان علفزار بلند

In the Tall Grass

83 دقیقه
5 / 10
IMDb

5.4 / 10

وقتی که خواهر و برادرهای بکی و کال، فریادهای پسری جوانی را که در میادین چمن بلند گمشده است را می شنوند، تلاش میکنند که او را نجات دهند، اما با یک نیروی شرورانه که به سرعت آنها را از هم جدا می کند، روبرو شده و گرفتار می شوند...

وقتی که خواهر و برادرهای بکی و کال، فریادهای پسری جوانی را که در میادین چمن بلند گمشده است را می شنوند، تلاش میکنند که او را نجات دهند، اما با یک نیروی شرورانه که به سرعت آنها را از هم جدا می کند، روبرو شده و گرفتار می شوند...

عناوین مشابه