نبرد در بیگ راک

Battle at Big Rock

9 دقیقه
5 / 10
IMDb

6.9 / 10

نبرد در بیگ راک، یک فیلم کوتاه محصول سال ۲۰۱۹ به کارگردانی کالین ترورو است. در این فیلم یک خانواده در سفر کمپینگ به پارک ملی بیگ راک، در فاصله‌ی حدود 20 مایلی از محل پایان یافتن فیلم سقوط پادشاهی، با گروهی از دایناسور های بزرگ برخورد می‌کنند و...

نبرد در بیگ راک، یک فیلم کوتاه محصول سال ۲۰۱۹ به کارگردانی کالین ترورو است. در این فیلم یک خانواده در سفر کمپینگ به پارک ملی بیگ راک، در فاصله‌ی حدود 20 مایلی از محل پایان یافتن فیلم سقوط پادشاهی، با گروهی از دایناسور های بزرگ برخورد می‌کنند و...

69460
69461
69462
69463
69464
69465
69466
69467