جایی که ناپدید می شویم

Where We Disappear

71 دقیقه
5 / 10
IMDb

4.3 / 10

داستان این فیلم درام درباره زنده ماندن زنی در اولین شب اردوگاه زندانی در شوروی است.

بازدید : 11

بازدید : 11

داستان این فیلم درام درباره زنده ماندن زنی در اولین شب اردوگاه زندانی در شوروی است.