جایی که ناپدید می شویم

Where We Disappear

71 دقیقه
5 / 10
IMDb

4.3 / 10

داستان این فیلم درام درباره زنده ماندن زنی در اولین شب اردوگاه زندانی در شوروی است.

داستان این فیلم درام درباره زنده ماندن زنی در اولین شب اردوگاه زندانی در شوروی است.