درون مغز بیل : رمزگشایی بیل گیتس - فصل1 قسمت 3

Inside Bills Brain: Decoding Bill Gates

55 دقیقه
5 / 10
IMDb

8 / 10

مستندی که داستان زندگی بیل گیتس را در حالی که او به دنبال راه حل هایی برای برخی از پیچیده ترین مشکلات جهان است روایت می کند .

بازدید : 149

بازدید : 149

مستندی که داستان زندگی بیل گیتس را در حالی که او به دنبال راه حل هایی برای برخی از پیچیده ترین مشکلات جهان است روایت می کند .