زیر آب

Underwater

87 دقیقه
5 / 10
IMDb

5.8 / 10

این فیلم داستان گروهی از محققان زیردریایی است که بعد از یک زمین لرزه مهیب تاسیسات دریایی شان از بین می رود و جانشان در خطر قرار می گیرد و برای همین مجبور می‌شوند تا راهی یک سفر دریایی خطرناک شوند و…

بازدید : 28

بازدید : 28

این فیلم داستان گروهی از محققان زیردریایی است که بعد از یک زمین لرزه مهیب تاسیسات دریایی شان از بین می رود و جانشان در خطر قرار می گیرد و برای همین مجبور می‌شوند تا راهی یک سفر دریایی خطرناک شوند و…